Algemene ledenvergadering

VRIJDAG 17 FEBRUARI 20:00, WIJKCENTRUM DE REESHOF

Tijdens de Algemene Ledenvergadering doet het bestuur verslag over het afgelopen verenigingsjaar, wordt het financieel beleid toegelicht en worden de plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt.
Juniorleden en hun ouders zijn ook welkom. Graag zou ik eenieder oproepen om alvast aan het bestuur kenbaar te maken als je een bepaald onderwerp wilt bespreken tijdens deze bijeenkomst. We zetten het dan op de agenda en zo ben je zeker dat het de aandacht krijgt die het verdient.

Dit jaar zijn de volgende bestuursleden aftredend: Ingrid Hamers (secretaris), Carlijn Oerlemans en Bart van Beurden.
Bart heeft te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. Ingrid en Carlijn stellen zich herkiesbaar.
Het bestuur heeft inmiddels een kandidaat gevonden ter vervanging van Bart.

Tevens zijn wij nog op zoek naar 1 of 2 actieve leden die het bestuur willen versterken. Heb je interesse neem dan contact op met 1 van de bestuursleden.
Indien er kandidaten zijn voor bestuursfuncties dan dien je dit kenbaar te maken voor de ALV bij 1 van de bestuursleden.

Agenda

 1. Opening
 2. Terugblik 2016 / vooruitblik 2017
 3. Financieel jaarverslag
 4. Verslag Kascontrole
  • Decharge bestuur
  • Bestuurssamenstelling¬†
  • Begroting 2017
 5. Pauze
 6. Evenementen 2017
 7. Jubileumjaar 2018
 8. NEN-EN250
 9. Rondvraag
 10. Sluiting ALV Duikteam De Buddies

 

Ter info:

Huidige bestuurssamenstelling
Rol Naam Aanvang op Aftredend op
Voorzitter Andre van den Hoek (2009) 01-02-2015 01-02-2018 (bestuurslid 1999)
Secretaris Ingrid Hamers (2010) 01-02-2015 01-02-2017
Penningmeester Kim Scholtz (2015) 01-02-2015 01-02-2019
Bestuurslid Bart van Beurden (2009) 01-02-2015 01-02-2017
Bestuurslid Carlijn Oerlemans (2016) 01-02-2016 01-02-2017
Kascontrole commissie
Naam Aanvang op Aftredend op
Ben Linders februari 2015 februari 2017
Joep van den Berg februari 2015 februari 2017
Tessa Wolbert februari 2016 februari 2018 (aspirant)