Duikopleiding

Duikteam de Buddies verzorgt duikopleidingen conform de richtlijnen van de 
Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).
Bij deze NOB-opleidingen maar ook binnen de vereniging ligt de nadruk op het verantwoord opleiden van 
duikers die zelf optimaal hun veiligheid kunnen waarborgen.

Het onderwerp veiligheid ligt de vereniging aan het hart waardoor we met trots ruim 30 jaar zonder
 duikongeval hebben meegemaakt. 
Duikteam de Buddies verzorgt dan ook geen duikopleidingen is slechts een paar dagen of weken. 
Gemiddeld doorlopen cursisten een NOB duikopleiding in 4 tot 5 maanden; een lange doorlooptijd wat de vaardigheden, 
kennis en veiligheidsnormen ten goede komen.

Voor alle duikopleidingen geldt dat de cursisten eerst met de theorie en zwembadtrainingen beginnen voordat de 
opleiding in het buitenwater wordt voortgezet.