Lidmaatschap

Heb je interesse tot het volgen van een snorkel- of duikopleiding in verenigingsband of neem dan vrijblijvend neem contact op met de vereniging.
Je wordt uitgenodigd voor een kennismaking op de dinsdagavond waarbij je vrijblijvend deel mag nemen aan een zwembadtraining zodat je een beeld kunt vormen van de vereniging.
 
Het lidmaatschap 
De vereniging kent geen seizoensgebonden lidmaatschap, de contributie wordt maandelijks geïnd via een af te geven machtiging voor automatische incasso. De vereniging hanteert een opzegtermijn van twee maanden aansluitend op de lopende maand. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren vóór de laatste dag van de lopende maand. 
Het niet tijdig opzeggen betekent automatisch continuering van het lidmaatschap voor de volgende maand. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Dit wordt op de website vermeld.
 
Inbegrepen bij de lidmaatschap van Duikteam de Buddies behoort de collectieve lidmaatschap  van de Nederlandse Onderwaterbond (NOB). De NOB is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF, de wereldduikfederatie CMAS en de Europese duikfederatie EUF. 
De bond stelt zich op als dienstverlener, belangenbehartiger en loket voor alle vragen met betrekking tot de onderwatersport.  
 
De leden van Duikteam de Buddies zijn als NOB-lid automatisch collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en tegen de blijvende gevolgen van (duik)ongevallen. Gelde voor alle sportduikactiviteiten, al dan niet in verenigingsverband en in binnen- en buitenland. De premie wordt via de contributie verrekend. 
Het lidmaatschap van de Nederlandse Onderwater Bond (NOB) loopt gelijk aan het kalenderjaar en wordt verrekend via de maandelijkse contributie van Duikteam de Buddies.
 
Inschrijving
Het hele jaar door kunnen personen zich als lid opgeven bij Duikteam de Buddies, zolang er plaats is. De inschrijving vindt plaats via een volledig ingevuld inschrijfformulier in combinatie met een gezondheidsverklaring. 
De gezondheidsverklaring is een schriftelijke verklaring, naar waarheid ingevuld door het aspirant lid, gebaseerd op diens (medische) gezondheidstoestand.  De verklaring wordt indien nodig getoetst bij een duik medisch gespecialiseerde arts. 
De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie.