Vertrouwenspersoon

De vereniging vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sportactiviteiten kan genieten.
Een actieve en sportieve vereniging waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. 
 
De vertrouwenspersonen binnen de vereniging  zijn aangewezen door het dagelijks bestuur en zijn personen aan wie men vertrouwelijke en personlijke zaken kwijt kan.
Zij hebben als doel het behartigen van de belangen en het ondersteunen van haar leden.
 
De vereniging wil op deze manier ertoe bijdragen dat in binnen de vereniging serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden pesten, discriminatie, sociale veiligheid, geweld, seksuele intimidatie en/of andere ongewenste gedragsvormen.
 
Duikteam de Buddies verplicht haar actieve vrijwilligers en instructeurs om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Hiermee wordt nagegaan of iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het opleiden of trainen van (minderjarige) duikers.
 
Elk lid (of de ouders van) van Duikteam de Buddies kan zich wenden tot een van de vertrouwenspersonen als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.
De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 
 
De vertrouwenspersonen binnen de vereniging zijn:
  • Ingrid Hamers
  • Mari Pijpers