Algemene Ledenvergadering 2023

Bestuur

De ALV

Op 10 februari om 20:00 (Let op de datum is verplaats van 17 februari naar 10 februari). is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Een belangrijke avond voor ons als vereniging, voor het bestuur, de commissies en de leden. De begroting zal gepresenteerd worden, er zal worden teruggekeken op 2022 en ook vooruit gekeken worden op 2023.

Iedereen is welkom om aan te sluiten bij de ALV (ook juniorleden en ouders). Als bestuur waarderen wij jullie aanwezigheid en input enorm.

Inschrijven ALV

Wij willen jullie vragen je in te schrijven voor de ALV zodat wij inzichtelijk hebben welke leden we kunnen verwachten. Inschrijven kan onderaan op de website.

Locatie

Let op! Dit jaar is de ALV op een andere locatie van Contour de Twern, namelijk Het Kruispunt in Tilburg-West. De ruimte die we hebben gereserveerd is Vermiljoen.

Datum en locatie Vrijdag 10 februari - 20:00 tot 22:00 uur Contour de Twern, Het Kruispunt Ruimte: Vermiljoen

Agenda

Tijdens de Algemene Ledenvergadering doet het bestuur verslag over het afgelopen verenigingsjaar, wordt het financieel beleid toegelicht en worden de plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt.

 1. Opening
 2. Terugblik 2022
 3. Financieel jaarverslag 2022
 4. Verslag kascontrole / decharge bestuur over 2022
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Pauze
 7. Vooruitblik 2023
 8. Begroting 2023
 9. Evenementen 2023
 10. Rondvraag

Mocht er nog een onderwerp missen waar jij als lid graag aandacht aan wilt besteden? Laat dit ons dan weten via het vragen/opmerkingen formulier hieronder op de website.

Bestuursleden

Dit jaar zijn de volgende bestuursleden aftredend:

 1. Ries Coomans
 2. Mari Pijpers
 3. Bas de Beer

Bas, Mari en Ries stellen zich herkiesbaar.

Insturen vragen

Wij willen jullie oproepen om alvast je vragen die je nu al hebt aan ons kenbaar te maken. Op die manier kunnen wij de vragen alvast voorbereiden en beantwoorden tijdens de ALV. Ook als je niet bij de ALV aanwezig kan zijn, kun je ons vragen stellen. Wij zullen de antwoorden op de vragen na de ALV via de notulen met jullie delen.

Wij vragen jullie om uiterlijk 72 uur van te voren je vragen via het vragen/opmerkingen formulier hieronder op de website bij ons kenbaar te maken.

Er is uiteraard ook voldoende ruimte om je vragen tijdens de ALV te stellen, maar wil je zeker weten dat je vraag vooraf in het bestuur is besproken en behandelt kan worden tijdens de ALV stuur ze dan alsjeblieft vooraf.

Vragen / Opmerkingen

Gesloten