Vertrouwenspersoon

De vereniging vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sportactiviteiten kan genieten. Een actieve en sportieve vereniging waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond.

De vertrouwenspersonen binnen de vereniging zijn aangewezen door het dagelijks bestuur en zijn personen aan wie men vertrouwelijke en persoonlijke zaken kwijt kan. Zij hebben als doel het behartigen van de belangen en het ondersteunen van haar leden. De vereniging wil op deze manier ertoe bijdragen dat in binnen de vereniging serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden pesten, discriminatie, sociale veiligheid, geweld, seksuele intimidatie en/of andere ongewenste gedragsvormen.

Duikteam de Buddies verplicht haar actieve vrijwilligers en instructeurs om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Hiermee wordt nagegaan of iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het opleiden of trainen van (minderjarige) duikers.

Elk lid (of de ouders van) van Duikteam de Buddies kan zich wenden tot een van de vertrouwenspersonen als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

De vertrouwenspersonen binnen de vereniging zijn:
  • Mari Pijpers
  • Ingrid de Beer-Hamers

Wat er nog meer inbegrepen is bij een Buddies lidmaatschap

Collectief verzekerd

De leden van Duikteam de Buddies zijn als NOB-lid automatisch collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en tegen de blijvende gevolgen van (duik)ongevallen.

Hoe werkt het

Automatisch lid NOB

Automatisch inbegrepen bij het lidmaatschap van Duikteam de Buddies behoort het collectieve lidmaatschap van de Nederlandse Onderwaterbond (NOB)

Meer over de NOB

Club evenementen

Toegang tot alle (duik) gerelateerde club evenementen die Duikteam de Buddies gedurende het jaar organiseert voor haar leden en familie.

Evenementenkalender