Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Door de komst van nieuwe wet- en regelgeving is de vereniging genoodzaakt om een aantal zaken anders te doen dan leden van ons gewend zijn. Hierover willen wij u graag op de hoogte brengen en uitleg geven wat er voor u gaat veranderen.

Aanleiding

Sinds 25-05-2018 is de nieuwe Algemenen Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht en voor veel bedrijven, overheidsinstanties en ook verenigingen is dit een grote verandering. Hoewel de vereniging al veel doet om uw privacy te beschermen gaan er ook voor ons zaken veranderen.

In beginsel is de AVG een verordening die staat voor openheid en transparantie. Uw gegevens zijn alleen van u en uw eigendom raakt u het liefste niet uit het oog. Daarom draagt Duikteam de Buddies zorg voor meer transparantie en openheid. Daarnaast zegt de AVG dat gegevens alleen verzameld mogen worden als het echt niet anders kan en alleen gebruikt mogen worden voor het doel dat gevraagd is. Als u uw adres gegevens achterlaat voor op ons inschrijfformulier dan mogen wij die niet zomaar voor andere zaken gebruiken.

Wat gaat er veranderen voor leden

De vereniging heeft uw privacy altijd al erg belangrijk gevonden maar gaat met de komst van de AVG een stap verder. Grootste verandering voor leden is dat wij niet meer voor alles uw gegevens mogen gebruiken. In vele gevallen zullen wij u om toestemming moeten vragen. U geeft dan met een handeling aan dat wij uw gegevens voor een bepaald (en uitsluitend) doel mogen gebruiken. Dit zult u veel terugzien bij het inschrijfformulier van evenementen.

Daarnaast heeft u als lid bepaalde rechten en plichten. Hieronder vind u een opsomming van welke dat zijn en hoe u gebruik kan maken daarvan

  • U heeft het recht op inzage zodat u kan zien waar wij uw gegevens bewaren en voor welk doeleinde.
  • U heeft het recht op verwijdering zodat u uw gegevens kunt verwijderen uit onze database.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
  • U heeft het recht om uw gegeven toestemming in te trekken waarop wij uw gegevens zullen verwijderen.

U kunt een beroep doen op uw recht door een email te sturen naar info[at]debuddies.nl

Waar staan wij voor

De vereniging draagt zorg voor uw privacy. Wij doen dit door alleen gegevens van u te vragen als het niet anders kan en als wij deze verwerkt hebben zullen wij uw gegevens goed beveiligen. Duikteam de Buddies is transparant en staat open voor vragen. Wij laten u graag zien hoe de vereniging te werk gaat en daarom kunt hier onze Privacy Policy vinden.