Corona update - 12 januari

Nieuws

Op dinsdag 12 januari heeft wederom een persconferentie plaatsgevonden. In deze persconferentie zijn de aangescherpte maatregelen die t/m dinsdag 19 januari zouden duren verlengd t/m 9 februari 2021. Deze verlenging houdt in dat het zwembad nog steeds gesloten is helaas. De trainingen gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door.

Voor veel leden is de zwembadtraining in deze tijd een fijne afwisseling. Wij hopen dan ook na 9 februari zo snel mogelijk weer te kunnen gaan zwemmen. Normaliter zwemmen we in de carnavalsvakantie niet. Maar indien in de volgende persconferentie blijkt dat we weer mogen gaan zwemmen, dan gaan we regelen dat we in de carnavalsvakantie (16 februari) al weer kunnen gaan zwemmen. We moeten helaas nog even volhouden. Blijf gezond en denk aan elkaar in deze tijd. 

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het zwembad.

Wil je zelf ook de ontwikkelingen bij het zwembad en andere gemeentelijke accommodaties lees dan verder op https://www.sportintilburg.nl/nieuws/tilburgse_zwembaden_ijsbanen_en_sporthal

Contributie januari

Gezien het feit dat de zwembadtrainingen in januari geheel zijn komen te vervallen hebben wij als bestuur besloten om de contributie over januari niet te innen. Net als voorgaande keren zullen wij per maand bekijken hoe we als bestuur omgaan met de contributie en jullie hiervan op de hoogte stellen.

Voor de personen die zelf overboeken zal het geld, voor de maanden waarin geen contributie wordt geïnd, worden teruggestort.

Indien hieromtrent vragen zijn, kunnen jullie altijd bij de penningsmeester of bij het bestuur terecht. 

~ Bestuur