Duikmedische keuringen 2024

Keuringen

Duikmedische keuring

Sinds juni 2021 heeft de NOB een nieuw beleid mbt de duikmedische keuring. Met het nieuwe beleid wordt de beperkte geldigheidsduur van de keuring losgelaten, de medische keuring krijgt in principe een onbeperkte geldigheid. Herkeuring is pas nodig wanneer er een medische verandering optreedt. Hiervoor is een online zelftest in het leven geroepen. Elke duiker wordt verzocht jaarlijks deze zelftest eerlijk in te vullen. De uitkomst van de zelftest geeft het advies om wel of niet een medische herkeuring te laten doen. Deze zelftest is volledig anoniem en enkel bedoeld om advies te geven over een eventuele herkeuring. Je bent als duiker zelf verantwoordelijk voor je medische geschiktheid om te duiken. 
Voor duikinstructeurs geldt nog wel een verplichte herkeuringstermijn van 3 jaar en voor duikinstructeurs van 50 jaar en ouder geldt een verplichte herkeuringstermijn van 1 jaar.

Het nieuwe beleid komt vanuit de NOB, dit betekent niet automatisch dat je keuring in het buitenland ook geldig is. In andere landen kunnen andere regels rond medische keuringen worden gehanteerd.

Wil je dit jaar toch gekeurd worden? Dat kan, geef je dan hieronder op.
Hier kun je je voorkeur voor datum en tijd doorgeven.

De kosten voor de keuring bedragen 35 euro en dienen cash en gepast gedaan te worden bij de keuringsarts.

De keuringen gaan plaats vinden op maandag 4 en 11 maart en op woensdag 6 maart en 13 maart in het wijkcentrum de Reeshof. De eerste keuring is om 19:30 en de laatste om 22:00 uur.

Maar let op: dit is nog NIET de definitieve tijd. De definitieve tijd staat pas vast als je het rooster toegestuurd hebt gekregen. Met het rooster krijg je ook verdere details van de keuring toegestuurd. Geef in het opmerkingen vak mogelijke alternatieven aan of dagen/tijdstippen waarop je beslist niet kunt.

Het is de bedoeling dat je op de website maar één datum en tijd invult!

Inschrijven kan tot en met vrijdag 1 maart.

Iedere duiker is zelf verantwoordelijk voor een geldige medische keuring of zelftest, als je geen geldige keuring hebt kun je uitgesloten worden van duikevenementen.

Als je vragen hebt stuur die dan naar André van den Hoek of stel ze op de training.