Nieuw beleid duikkeuringen NOB

Keuringen

Recentelijk is de NOB een nieuw beleid gaan volgen ten aanzien van de medische keuringen voor sportduikers. Elke sportduiker is verplicht een geldig medisch keuring te kunnen overleggen. Afgelopen jaren was de geldigheid van deze keuringen:

  • 3 jaar voor sportduikers tot 50 jaar
  • 1 jaar voor sportduikers van 50 jaar en ouder
  • 1 jaar voor Duikinstructeur

Met het nieuwe beleid wordt de beperkte geldigheidsduur van de keuring losgelaten, de medische keuring krijgt in principe een onbeperkte geldigheid. Herkeuring is pas nodig wanneer er een medische verandering optreedt. Hiervoor is een online zelftest in het leven geroepen. Elke duiker wordt verzocht jaarlijks deze zelftest eerlijk in te vullen. De uitkomst van de zelftest geeft het advies om wel of niet een medische herkeuring te laten doen. Deze zelftest is volledig anoniem en enkel bedoeld om advies te geven over een eventuele herkeuring. Je bent als duiker zelf verantwoordelijk voor je medische geschiktheid om te duiken. Voor duikinstructeurs geldt een herkeuringstermijn van 3 jaar en voor duikinstructeurs van 50 jaar en ouder geldt een herkeuringstermijn van 1 jaar.

Het nieuwe beleid komt vanuit de NOB, dit betekent niet automatisch dat je keuring in het buitenland ook geldig is. In andere landen kunnen andere regels rond medische keuringen worden gehanteerd.
 
Binnen de Buddies hebben we besloten om het beleid van de NOB hierin te volgen. Dus ook binnen onze vereniging laten we de verplichte herkeuring voor sportduikers los. Wat we wel gaan doen is alle leden jaarlijks uitnodigen om de online zelftest te doen. Daarnaast zullen we nog steeds elk jaar de mogelijkheid bieden om je te laten keuren en dus een keuringsarts laten komen. Dit laatste natuurlijk voor instructeurs, maar ook voor duikers die zelf beslissen om zich te laten keuren.

Je kunt meer informatie omtrent de medische zelftest vinden op de site van de NOB.

De zelftest zelf kun je vinden via de volgende link: Medische zelftest.