Nieuwe pagina op de website

Website

We hebben de website uitgebreid met een nieuwe pagina. Op deze pagina verzamelen we al het nieuws over onze vereniging.

Nieuwe features

  • Laatste drie gepuliceerde evenementen of nieuws items worden uitgelicht op de homepage.
  • Een overzichtspagina waar je al het nieuws en evenementen kan vinden, gesorteerd op publicatiedatum, https://www.debuddies.nl/de-vereniging/nieuws
  • Een nieuw soort pagina "Nieuws". Deze pagina's hebben een erg breed doel, zo kunnen hier updates over het zwembad in gepuliceerd worden, interessante artikelen die we graag met jullie willen delen, verhalen of avonturen van andere buddies, maar ook bijvoorbeeld inschrijfformulieren voor activiteiten die niet onder de evenementen vallen, zoals bijvoorbeeld de keuringen, opleidingen infoavond, enzovoorts.

Verder hebben we het "Nieuws" onderverdeeld in verschillende categorieën zodat je sneller kan zien waar het overgaat en staat de publicatiedatum vermeld bij het artikel. Voorbeelden van categorieën zijn: Nieuws, Bestuur, Website, Junioren, Senioren, etc.

De Nieuws overzicht pagina
De Nieuws overzicht pagina
De nieuwe nieuws pagina
De nieuwe nieuws pagina
Homepage nieuws overzicht
Homepage nieuws overzicht